p a t r o n a t y
     
       
     
       
     
  <<<<<
f a c e b o o k
     
  <<<<<
y o u t u b e
       
   
Facebook
 

 

 

 

 

 

 

 

<<< fot. Tomasz Dyczewski

>>>

 

 

 

Krajowy Rejestr Sadowy /KRS/: 0000157063 Fundacja jest podmiotem nie wpisanym do rejestru przedsiębiorców (nie prowadzi dzialalności gospodarczej). Krajowy Rejestr Sądowy wpisał Fundację do Rejestru 31 marca 2003 r. - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regon 015539635, NIP 5262719373

Bank PEKAO S.A.V Oddz. w Warszawie Nr 78 1240 1066 1111 0010 0057 4403 SWIFT: PKOPPLPW