Fundacja Rozwoju Tańca /eferte/ to organizacja wspierająca i promująca szeroko pojętą sztukę tańca – poprzez teatr tańca, taniec współczesny, pracą nad świadomością ciała, performatywnością ciała i jego teatralizacją. Porusza się w obrębach tematycznych związanych z pracą procesową, kreacją postaci, tworzeniem dramaturgii w tańcu, pracą w obrębie solowych przedstawień. Misją eferte jest możliwość tworzenia warunków produkcyjnych, rozwojowych, edukacyjnych w sferze tańca współczesnego.

Od momentu założenia fundacji głównym zadaniem e f e r t e było m.in. wspieranie produkcyjno-artystyczne m.in.: grupy „m u f m i” i artystów współpracujących w obrębie mufmi. W swoich doświadczeniach fundacja zrealizowała kilka programów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, głównie w dziedzinie promocji tańca współczesnego, edukacji tanecznej, kompozycji tańca i choreografii. <<< Festiwal Tańca Współczesnego PolemiQi (8 edycji), ATAK PRZESTRZENI (warsztaty z cyklu site specific), kierunek.(0.22).taniec, kierunek.(Europa_Warszawa).taniec, Laboratorium Choreografii, British 4 Polish Dance.kierunek.Londyn_Warszawa, kierunek.Budapeszt_Warszawa.taniec >>> Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi współtworząc różne wydarzenia, m.in. Solo Duo Dance Festival (Budapeszt, Orkesztika Foundation), danceme (Perypezye Urbane, Mediolan).

Obecnie strategicznym partnerem fundacji jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, z którym fundacja realizuje wspólne projekty m.in.: „Industriada”, „sezon artysty styczny eferte_ROZBARK 2015/2016/2017”, podczas którego zrealizowane zostały spektakle „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie”, „democratic body”, „umarłam w krasie, czyli przypuszczalnie żyłam”, „Podziemne słońca”, „KURU”„OR ID”, wspólnie został zrealizowany duży program edukacyjny pt.: „Ciało jako medium”, jako część programu Instytutu Muzyki i Tańca pt.: „Myśl w ruchu”.

W przeciągu dziesięciu lat e f e r t e wyprodukowało około 50 przedstawień teatru tańca, wystawiając je na scenach polskich i zagranicznych.

e f e r t e – promuje kreatywność i indywidualne podejście do sztuki tańca. Każdy może rozwijać swój wewnętrzny świat, by odkrywać to co nieodkryte, w swoisty, niepowtarzalny sposób. Oryginalność, świadome wykorzystywanie środków artystycznych – jest wynikiem długich, wewnętrznych poszukiwań. Każdy jest w stanie wyrobić sobie swój własny styl. Potrzebne są chęci, jak również czas – proces poszukiwań jest najcenniejszy – nie to co znalezione cieszy – cieszy to co poszukiwane …

Prezesem Fundacji, Fundatorem i inicjatorem programów, zdarzeń i produkcji jest Anna Piotrowska.

_____________________________________________________________________________________

STATUTOWE CELE FUNDACJI

  1. Upowszechnianie i promowanie sztuki tańca.
  2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką w skali europejskiej i światowej.
  3. Założenie i prowadzenie Szkoły Tańca Współczesnego.
  4. Edukacja kulturalna.
  5. Wsparcie finansowe i dydaktyczne w realizowaniu projektów artystycznych.
  6. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii regionalnej.
  7. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym.
  8. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.
  9. Tworzenie alternatywy dla grup zagrożenia.
  10. Promowanie nowych, nieznanych twórców. Realizacja programu: „Kultura i sztuka na rzecz ochrony środowiska”.